nedeľa 3. júla 2011

Recenzia CD Johann Sebastian Bach : Concerts avec plusieurs instruments -V

JohannSebastian Bach : Concerts avec plusieurs instruments - V
Café Zimmermann
Alpha 2011 / distribúcia Hevhetia

Francúzske vydavateľstvo Alpha je výnimočné po viacerých stránkach. Venuje sa najmä vydávaniu tzv. starej hudby a hudobný obsah svojich nahrávok prepája s vizuálnou stránkou. Obal albumu totiž vždy tvorí historická maľba významovo spätá s hudobným dielom na nahrávke a v buklete ju zaujímavo analyzuje profesor Lavalskej univerzity v Québecu Denis Grenier. Hudobná stránka projektov je zverená vždy špecifickému hudobnému telesu alebo sólistovi zameranému na danú problematiku a pokiaľ ide o Bachovu koncertantnú tvorbu, ktorej piaty disk v poradí vydavateľstvo práve prezentuje, je týmto garantom odborného nadhľadu a skvelej interpretácie bezpochyby súbor Café Zimmermann. Dramaturgiu postupne vydávaných nosičov súboru v medzinárodnom zložení netvorí tradičné poňatie, t.j. blok všetkých klavírnych koncertov, po nich husľových atď., ale diela sú na nich zoradené rôznorodo a vytvárajú tak pestrý obraz o Bachovej všestrannej a nadčasovej inštrumentálnej tvorbe. Prvou skladbou je Ouverture č.3 D dur, ktorá obsahuje i notoricky známy Air. Vrcholne virtuózne poňatie rýchlych fugátových častí a úsekov a naopak, prostá interpretácia pomalých častí robí z počúvania tejto nahrávky unikátny zážitok. I toľkokrát opočúvaný Air znie akosi jednoducho a prirodzene. Podobné atribúty sa dajú pripísať aj nasledujúcej skladbe, Koncertu pre čembalo f mol BWV 1056. Napriek naozaj rýchlym tempám znie všetko presne, precízne a zvukovo nesmierne bohato a čisto. Pulz hudby sa zrazu stane čitateľným a kvázi tanečné časti znejú ako ozajstné tance. Trochu nezvyklé je ladenie, ktoré je počuteľne nižšie, takže poslucháč s absolútnym sluchom bude koncerty vnímať akoby v novom zvukovom ošatení, pokiaľ doteraz počúval tradične poňaté nahrávky týchto diel. Súbor pod vedením Pabla Valettiho si nenechal ujsť príležitosť blysnúť sa i v Brandenburskom koncerte č.6 B dur BWV 1051. Emocionálne striedmo dávkovaná stredná časť je obklopená vzdušnou textúrou krajných častí plných dravých, prepletajúcich sa hlasov nikdy nekončiacej nápaditosti Bachovho génia. Album uzatvára Koncert pre tri čembalá d mol BWV 1063. Z trojice čembalistov je známa najmä Céline Frisch, ktorú preslávila okrem iných nahrávka Goldbergových variácií. Hutný zvuk čembál znie jasne a jednotlivé nástroje nezanikajú a nesplývajú, ale zreteľne oživujú bohatú zvukovú faktúru. Café Zimmermann, taký príznačný názov pre súbor špecializovaný na Bachove koncertantné diela, ktoré autor uvádzal v Zimmermannovej kaviarni v Lipsku, je svojím historicky poučeným interpretačným prístupom a strhujúcim prejavom na najlepšej ceste stať sa referenčným súborom pre Bachovu tvorbu. Prevratné sú nielen bravúrne rýchle časti koncertov, ale najmä tie stredné, pomalé, ktoré znejú krásne i bez pátosu a na poslucháča zvyknutého na preafektované prepracovania pôsobia doslova ako katarzia. Virtuózny, strhujúci a zároveň obsahovo hlboký prístup robí z tejto nahrávky povinnú jazdu pre všetkých, ktorí chcú zažiť Bachove koncerty v doteraz nevídanom podaní.

Pre časopis Hudobný život, číslo 5/ 2011 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára