utorok 26. marca 2013

Recenzia CD XAFOO
XAFOO
Mikoláš Chadima
Julo Fujak
Hevhetia 2012

Trvalo dlhých devätnásť rokov, než sa jeden zo zakladateľov českej alternatívnej hudobnej scény Mikoláš Chadima a jeho slovenský náprotivok Julo Fujak konečne stretli na jednom pódiu. Ich koncert z roku 2009 na pražskom festivale Alternativa teraz vychádza na CD nosiči s názvom XAFOO. Za týmto konceptom sa ukrýva nielen skratka počiatočných hlások ich priezvisk, ale i motto „...odkrývanie skrytého stieraním prachu a špiny z prežitého“. Album totiž prináša nielen originálnu hudobnú výpoveď, ale i oveľa hlbšie kontexty. Tie sú viditeľné hlavne pri živej produkcii dua, zahŕňajúcej i projekciu s fotografiami, ktoré robili príslušníci ŠTB v priebehu vyšetrovania a vypočúvania Chadimu v časoch „reálneho socializmu“ a procesu s tzv. Jazzovou sekciou. Je to temné prepojenie oduševnenej hudobnej výpovede oboch hudobníkov s drsnou a (doslova) čiernobielou realitou vtedajšej doby, konfrontujúcou všetky neželané umelecké a spoločenské vybočenia s razantnými postihmi. Pôsobivé hudobné výpovede sú kolážou Chadimových bizarných a nápaditých kreácií na saxofóne a elektrickej gitare, ktorým skvele sekunduje Fujakov semi-preparovaný klavír, sláčiková a preparovaná basgitara a zvukové hračky. Reflexie duševných rozpoložení v stave „off“, surrealistické snové prvky voľne plynúce z podvedomia a na pozadí Chadimova grafika tvoria „noir“ atmosféru, ktorá odkrýva nánosy dôb minulých, s ktorými sme sa ešte nestihli poriadne vysporiadať. Okrem rozsiahlych improvizovaných sekcií tu cítiť premyslený koncept širokých oblúkov zvuku a muzikálne iskrenie medzi obomi hudobníkmi. Kým skladba Der Beobachter sa viac hrá s elektronickými plochami, na albume celkovo vyniká najmä akustické hranie. Skladba Franz Kafka prináša parodujúce a groteskné prvky, kým dielom Die Natur prebleskujú dynamické, až tanečne pôsobiace úseky. Zvuková  predstavivosť tandemu je smelo porovnateľná s niektorými improvizačnými projektami napríklad Johna Surmana a Davea Hollanda. No nahrávka je pozoruhodná najmä tým, že sa neutápa v blaženej zvukovej depresii a rozsiahlych plochách ticha, ale ženie hudobný vývoj vpred s výrazným pocitom kontinuity. Energia z koncertu sa tu derie mohutne na povrch a hra dua disponuje predstavivosťou a technickou erudíciou. Popri výraznom Chadimovi a jeho emotívnom autentickom prejave je  rovnako jasne čitateľný i hudobný rukopis Jula Fujaka, okrem klenutých plôch improvizovaného zvuku tmavých farieb tu presvitá i hravá tanečnosť a rôzne jazz-rockové provokácie evokujúce azda jeho minulosť v kapele Teória otrasu. Duo XAFOO ponúka premyslený zvukový koncept, ktorý dokáže zaujať a naplniť formu obsahovým významom i neopočúvanou originalitou.V rámci bývalého Československa ide o nebývalý a nekompromisný projekt, ktorý už dnes neznie undergroundovo, ale výsostne aktuálne a rovnako naliehavo.

pre časopis Hudobný život č.1-2/2013 napísal Peter Katina.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára