piatok 19. decembra 2014

Recenzia CD Platti : Concerti per il cembalo obligato
Giovanni Benedetto Platti
Concerti per il cembalo obligato
Luca Guglielmi
Concerto Madrigalesco
Arcana 2014

Album diel talianskeho neskorobarokového skladateľa Giovanniho Plattiho z vydavateľstva Arcana je vrcholom dlhoročnej práce, za ktorou stojí neúnavný muzikologický výskum  propagátora jeho diel Alberta Iesuého, ktorý je autorom i pozoruhodného textu v buklete CD. Koncept pod odvážnym názvom Platti: Otec klasickej sonáty medzi Vivaldim a Mozartom, slúži nielen ako stimulačný prvok na vzbudenie záujmu o Plattiho dielo, ale poukazuje i na fakt, že tento hudobný novátor si popri notoricky známych menách  hudobných dejín zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Výskum bol bezpochyby veľkým dobrodružstvom pre nedostatok referenčných zdrojov. Plattiho život i dielo je zahalené rúškom tajomstva (1697?- 1763), narodil sa v Padove, pôsobil v Benátkach i nemeckom Würzburgu, viacero jeho zásadných diel je považovaných za stratené a tie, ktoré sa zachovali, sú často vydané v otáznych edíciách. Nahrávku Plattiho koncertov pre „obligátne“ čembalo realizoval súbor Concerto Madrigalesco pod vedením čembalistu Lucu Guglielmiho. Súbor hrá na dobových nástrojoch, resp. na ich verných replikách. Samotný Guglielmi hrá na kópii florentského nástroja z dielne Bartolomea Cristoforiho z roku 1726. S Cristoforiho novinkou- „cembalo a martelletti“- sa Platti zoznámil v Siene, okamžite sa pre tento nástroj nadchol a skomponoval preň jedenásť koncertov, z ktorých sa zachovalo deväť. Koncerty sú skvelou štúdiou prechodu od raných koncertov, kde čembalo pôsobí v úlohe continua, až po moderný prístup, v ktorom vedú sláčiky a čembalo rovnocenný dialóg a kde sa klávesový nástroj postupne stáva ozajstným sólistom. Platti je v princípe považovaný za skladateľa neskorého baroka, no jeho diela vykazujú i výrazné prvky klasicizmu. Napríklad krajné časti Koncertu c mol obsahujú typické barokové elementy, neúnavné sledy sekvencií, pátos rétorických figúr, kým stredná, pomalá časť je vyložene haydnovská, v štíhlych, úsporných líniách, disponujúca jemnou melanchóliou, podobnou viacerým pomalým častiam Mozartových a Haydnových klavírnych diel. Na Plattiho mal nepochybne vplyv i dobový vývoj od monotematickej práce s hudobným materiálom k expozícii dvoch tém, ktoré často aplikoval, čím i on prispel k rozvoju sonátovej formy. Zároveň dokázal skvele skombinovať svoje talianske korene s hudobnými vplyvmi na Würzbergskom dvore v Nemecku. Interpretácia jeho diel na tomto CD je vynikajúca,  Concerto Madrigalesco tvorí v podstate iba zostava „sláčikového kvarteta“, no aj vďaka hutnosti zvuku, brilantnej virtuozite a dynamike evokujú pocit mnohočlenného ansámblu. V skvelom svetle sa prezentuje i Paolo Grazzi v Koncerte c mol pre sólo hoboj so sprievodom čembala. Luca Guglielmi preukazuje svoju virtuozitu a praktickú aplikáciu znalostí dobovej hudby v  známej Sonáte c mol pre sólo čembalo. Platti však nie je iba akýmsi „premosťujúcim“ autorom medzi Vivaldiho koncertami a Haydnom. Jeho hudobný jazyk je originálny, autentický a ľahko rozpoznateľný. Typické sú preňho siahodlhé fantazijné melodické linky a nepredvídateľné rytmy počas stáleho rozvíjania tematickej práce. Napriek záľube v množstve rýchlo repetovaných tónov dokáže obsahovo marginalizovať nevyhnutný „balast“ pasáží a sekvencií a dôraz kladie na prirodzený rozvoj tém a čistotu textúry. V postupnom objavovaní  a rehabilitácii zabudnutých autorov a ich hudby z minulých dôb je Giovanni Benedetto Platti ašpirantom na jedného z favoritov, ktorí by mali nevyhnutne patriť do centra všeobecného hudobného povedomia.


Pre časopis Hudobný život, č.10/2014, str.36 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára