piatok 19. decembra 2014

Recenzia CD Veronika Lovranová : Bach - Debussy Suites
Veronika Lovranova
Suites
Bach - Debussy
Diskant 2012

Slovenská klaviristka Veronika Lovranová (Lacková) na svojom albume Suites Bach –Debussy čerpá zo svojich bohatých skúseností s dobovou interpretačnou praxou. Hoci dramaturgické spojenie Bacha a Debussyho môže pôsobiť neobvykle, Veronika Lovranová dokazuje, že sú jej barokový aj impresionistický svet nesmierne blízke. Z Bachovej tvorby tu prezentuje Anglickú suitu č.6 d molPartitu č.6 e mol. V oboch dielach Lovranová nadchýna svojou elegantne štíhlou, plastickou líniou hry, cítením hudby vo veľkých frázových oblúkoch a vycizelovaným autentickým prejavom. Interpretke sú cudzie akékoľvek excesy a poslucháč  konštatuje, že jej poňatie odmieta filozofiu, ktorá podporuje premrštené tempá, patetickú a svojvoľnú agogiku, špekulatívne frázovanie či ozdobovanie - frekventované prvky pri predvádzaní Bachových diel na modernom klavíri. Tento album je, naopak, po všetkých stránkach ozajstným umeleckým „tour de force“ Veroniky Lovranovej. Jej prejav prináša sofistikované,  intelektuálne vízie, ktoré poháňa mimoriadnym vnútorným nábojom, aktivizujúcim jej prirodzenú muzikalitu v dokonalej rovnováhe všetkých interpretačných, výrazových a zvukových prvkov. Bach v jej podaní je vznešený, pôvabný a svieži. Z Partity treba obzvlášť spomenúť okrem úvodnej závažnej Toccaty i Sarabandu, ktorá pôsobí mäkko a fantazijne, z Anglickej suity Prelúdium, v ktorom dáva interpretka vyniknúť osobitým harmonickým zmenám, Gavotte, ktorá je precízna a filigránska, kým bravúrna Gigue znie nesmierne vzdušne. Klaviristka disponuje dokonalým úhozom a brilantnou prstovou technikou, ktorá jej umožňuje skvele diferencovať hlasy a vo fugátach priestor zbytočne neprehusťuje a ponecháva línie subtílne a čitateľné. Kvalita Lovranovej tónovej kultúry je (nielen) na slovenské pomery famózna, jej hra odhaľuje obrovské farebné a výrazové rozpätie  a nenáhlivé tempá umožňujú dokonale si vychutnať tieto známe diela znovu ako nové. Podobná gracióznosť dominuje i pri cykle Suite bergamasque od Claudea Debussyho. Čarovné pohrávanie sa s drobnými detailmi, motívmi a textúrami, ktoré Lovranová zdanlivo nedbanlivo odhaľuje v zložitom pradive cyklu, vzletnosť a iskrivosť Prelúdia i melancholické farby a krehká neha v Clair de lune či robustnosť gradujúceho Menuetu sú priam fyzicky hmatateľné, pričom z Lovranovej hry sála neuveriteľný pokoj a nadhľad. Hoci sa iba málokto odvažuje porovnávať nahrávky slovenských interpretov  so svetovou elitou (a ani dizajn tohto CD tomu príliš nenasvedčuje), tento nosič predstavuje pozvánku do otvorenej konfrontácie s prestížnymi nahrávkami veľkých gramofónových domov. Album Suites má určite potenciál, aby minimálne v našom hudobnom geopriestore spôsobil podobný rozruch, aký svojho času vyvolala svojou originálnou bachovskou interpretáciou výnimočná Angela Hewitt. Lovranovej album predstavuje nový, obohacujúci zdroj, smerujúci k uchopeniu tradície cez prizmu moderného hudobného myslenia.Pre časopis Hudobný život, č. 11/2014, str. 37 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára