pondelok 24. septembra 2012

Recenzia CD Iannis Xenakis : Complete Cello Works


Iannis Xenakis
Complete Cello Works
Arne Deforce
Ensemble musikFabrik
Aeon 2011

Priaznivci jedného z najvýznamnejších hudobných tvorcov druhej polovice dvadsiateho storočia, gréckeho skladateľa Iannisa Xenakisa, tento rok oslavujú osemdesiate výročie jeho narodenia. Renomovaný belgický violončelista Arne Deforce pri tejto príležitosti nahral jeho kompletné dielo pre violončelo. Album v úvode obsahuje dve pomerne rozsiahle kompozície pre sólové violončelo, Nomos AlphaKottos. Nomos Alpha z roku 1966 predstavuje radikálnu a inovatívnu  premenu spevného a „poľudšteného“ vnímania zvuku violončela na drsnú mašinériu abstraktného stroja. Skladba Kottos z roku 1976 názvom siaha do gréckej mytológie a predstavuje jedného z bájnych Gigantov. Dramatickú silu tohto mýtu o obrovi so sto končatinami stvárňuje violončelista a jeho „súboj s neľudskou partitúrou“, virtuozita diela smeruje k doslova extatickej katastrofe. Kottos stelesňuje beštiálne sily v hudbe a pomyselne prebúdza „zviera v nástroji“. Skladba by podľa inštrukcií autora nemala znieť príjemne, ale hrubo a drsne. Obe skladby sú extrémne náročné virtuózne diela a balancujú na hrane hrateľnosti. Ako tvrdil Xenakis, výraz a emócia sa  nemá prejavovať vo „forme, hmote alebo v témach, ale v sile, hustote a intenzite.“ Všetky Xenakisove diela sú prísne štrukturované na základe matematických konštrukcií a poznámky v buklete CD občas pripomínajú skôr učebnicu pre matematicko-fyzikálnu fakultu, s nákresmi rotácií kocky a algoritmov (Xenakis pôvodne študoval architektúru). Hudobná interpretácia Xenakisových vízií je v podaní Arneho Deforce bez nadsázky výnimočná. Famózne predvádza technické a výrazové aspekty skladieb, ktoré zahŕňajú extrémne rýchle pizzicata v tremole, rýchle col legno battuto, glissandá, alikvoty, štvrťtóny, dvojhmaty s mikroposunmi, trojzvuky, dynamické šoky, to všetko dovedené do extrému na konci skladby Nomos Alpha, kde interpret súčasne hrá dve stupnice v protipohybe, jednu v „normálnom“ zvuku a druhú v alikvotných tónoch až do vzájomného rozpätia vyše šesť oktáv.  Nasleduje dielo Charisma (1971), kratšia skladba pre violončelo a klarinet (Benjamin Dieltjens). I na malej ploche však Xenakis dokáže „predpísať recept“ na úplne nepredstaviteľné zvuky oboch nástrojov. V tejto dramatickej skladbe znie klarinet miestami ako rozladená elektrická gitara a violončelo ako basgitara a tento kvílivý súzvuk by pokojne mohol znieť na akomkoľvek metalovom alebo hardcorovom festivale (pritom samotná nahrávka je čisto akustická). Opäť zvuk škriabania, rachot, drsné zvukové bloky, nevšedné farby, „zrnenie“, ilustrácia „nehumánneho“ zvuku, prefukovanie, klepot klapiek klarinetu, hra s pokynom „sons électriques“ . Takmer všetky diela albumu hrá interpret podľa pokynov rovným tónom bez vibrata, čo zvyšuje brutalitu výrazu. Dráma hudby má stelesňovať bolesť nad náhlou stratou - smrťou mladého skladateľa Jean-Pierra Guézeca. Dielo je inšpirované veršami z Homérovej Iliady. Skladba Epicycles pre violončelo a komorný súbor pre zmenu čerpá z Ptolemaiovskej geocentrickej sústavy prenesenej do hudobných vzťahov (centrum verzus periféria). Hudbu charakterizuje úspornosť materiálu a „čisté“ zvuky bez efektov. Skladba formovo pripomína starobylú štruktúru concerta grosso svojimi striedavými vstupmi sólového violončela a „tutti“ súboru. Tri diela z deväťdesiatych rokov uvádza Paille in the wind pre violončelo a klavír (Daan Vandewalle), kde klavír plní rytmickú úlohu v podobe nepretržitých úderov clusterov. Ďalej sú to diela Hunem - Iduhey, kde Deforceho sprevádza na husiach Wibert Aerts (názov skladby je anagram mena Yehudi Menuhin) a skladba Roscobeck pre violončelo a kontrabas (Lode Leire), ktoré je opäť slovnou hračkou - skratkou mien interpretov Rohan de Saram a Stefano Scodanibbio. Album uzatvára tanečná  Dhipli Ziya pre husle a violončelo, rozkošná tonálna alúzia na miestny grécky tanec. Hoci skladby z 90. rokov nemajú ten vzrušujúci náboj ako autorove experimenty zo 60. a 70.rokov, album ako komplet je skvelou prehliadkou fascinujúcej hudobnej štruktúry, dokonalej previazanosti hudby a matematických vzťahov i neobyčajných hudobných nápadov plných silných emócií. Nahrávka diel Iannisa Xenakisa v podaní Arneho Deforce by mala byť nielen pre „xenakisovský“ fanklub udalosťou roka.

Pre časopis Hudobný život, číslo 4/ 2012 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára