streda 19. júna 2013

Recenzia CD J.S. Bach Missa 1733

Johann Sebastian Bach
Missa 1733
Pygmalion
Raphaël Pichon
Alpha 2012Francúzsky súbor dobovej hudby Pygmalion po úspešných nahrávkach Bachových „krátkych“ omší Missae Breves BWV 233-236 celkom prirodzene dospel k rozhodnutiu nahrať i Bachovu Missu 1733, teda omšu, ktorú by sme mohli pokojne nazvať „piatou Missa Brevis“ a ktorú neskôr Bach celú včlenil do svojej veľkolepej Omše h mol. Missa 1733 je však samostatné, skvele vyvážené a veľmi koherentné dielo. Bach ju napísal pre saského kurfirsta Fridricha Augusta II. z Drážďan. Pozostáva z dvoch väčších celkov - KyrieGloria, ktoré majú dokopy dvanásť častí. Dielo vykazuje isté črty  operného štýlu, ktorý bol vo vtedajších Drážďanoch veľmi obľúbený a takto grandiózne zhudobniť Ordinárium sa podarilo snáď až Beethovenovi svojou Missou Solemnis op.123. Orchestrácia omše je veľmi bohatá, vokálne party sú pestré, s využitím piatich sólistov a  zboru. Nejednoznačnosť využitia diela spôsobuje i fakt, že Bach ho napísal pre drážďanský dvor, ktorý bol charakteristický svojou toleranciou voči katolicizmu i protestantizmu a že dielo sa hodilo pre hudobné predvedenie v oboch náboženských obciach. Svedčí to o i akejsi snahe o univerzalitu a ekumenizmus Bachovho hudobného posolstva.
Interpretačne sa súbor pod vedením mladého dirigenta Raphaëla Pichona prikláňa skôr k orchestrálnemu poňatiu, t.j. zbytočne neexperimentuje s malým obsadením a  neredukuje počet hráčov a Bachovu hudbu tu tlmočí ako inštrumentálne i vokálne silnú výpoveď. Súbor pri naštudovaní diela vychádzal z dobových textových zdrojov, ktoré hovoria o vysokej kvalite miestnych inštrumentalistov a bohatom zvuku ansámblu, preto i táto nahrávka je plná pestrých farieb, so silným zborom a ozajstným orchestrom. Sólisti, z ktorých je azda najznámejšia sopranistka Eugénie Warnier, spievajú precízne a v dokonalej symbióze. Pichon pri interpretácii kladie dôraz na lahodné, dokonalé legátové línie, spevnosť línií a dôstojnosť predvedenia. Dielo bolo podľa všetkého predvádzané v tzv. stile antico, charakteristickom svojou jemne plynúcou, prelínajúcou sa polyfóniou, čo je obzvlášť zreteľné v časti Gratias agimus tibi. Stile antico sa tradične spájalo s veľmi vážnym a dôrazným prejavom a interpretovalo sa  veľmi viazaným, legátovým spôsobom. Preto duch nahrávky viac zodpovedá sakrálnej vokálnej hudbe obdobia renesancie, hoci tento „starý štýl“ sa udržoval v hudobnej praxi až do neskorého baroka. Tempá tak nevybočujú do žiadnych extrémov, textúra hlasov je jasne čitateľná, v rýchlych častiach vyniká brilantná bravúra, v hlboko meditatívnych častiach znie Pygmalion dôstojne a v plnom zvuku. Album Missa 1733 predstavuje toto samostatne pomerne málo uvádzané  dielo v skvelom a autentickom podaní, a potvrdzuje osobité miesto súboru Pygmalion medzi ansámblami zaoberajúcimi sa barokovou hudbou.

Peter Katina
Vyšlo v  časopise Hudobný život č.4/2013, str.36.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára