streda 19. júna 2013

Recenzia CD Eleni Karaindrou
Eleni Karaindrou
Concert in Athens
Jan Garbarek
Kim Kashkashian
Vangelis Christopoulos
Camerata Orchestra
Alexandros Myrat
ECM 2013

Album Concert in Athens je záznamom koncertu z diel gréckej skladateľky Eleni Karaindrou z novembra 2010 v Koncertnej hale Megaron v Aténach. Renomovaná autorka, ktorá s vydavateľstvom ECM spolupracuje prakticky od začiatku jeho činnosti,  sa podieľala okrem iných i na soundtrackoch k filmom slávneho režiséra Thea Angelopoulosa a na scénickej hudbe k divadelným hrám Smrť obchodného cestujúceho a Kto sa bojí Virginie Woolfovej? Na realizáciu projektu si Karaindrou pozvala renomovaného tenorsaxofonistu Jana Garbareka, violistku Kim Kashkashian a hobojistu Vangelisa Christopoulosa, komorné zloženie Camerata orchestra dirigoval Alexandros Myrat. Album tvorí mozaikovitý prierez autorkinej doterajšej tvorby. Za najvydarenejšie sa dajú považovať skladby, v ktorých exceluje Garbarek teplým, vrúcnym tónom a plastickou kantilénou (Requiem for Willy Loman, Invocation, Farewell Theme z filmu Včelár alebo samostatné Adagio for saxophone), ktoré prinášajú jemné farby a čisté frázy. Tvorba Karaindrou však postráda výraznejšie momenty, než sú klasické prieťahy a anticipácie sláčikov nad zadržiavanými molovými plochami melancholicky unaveného zvuku. Niektoré tracky dokonca mierne balansujú na hranici banality až gýča (Laura Waltz alebo Waltz of the Rain), a ich zaradenie na album je otázne. Ak počúvate Karaindrou nezainteresovanými ušami, zistíte, že množstvo jej skladieb v podstate tvoria ponášky na slávne diela klasiky. Eternity Theme kopíruje Chopinove valčíky, Closed Roads drsne „tuneluje“ Čajkovského, Waiting napodobňuje náladovky Anouara Brahema a AdagioLandcsape in the Mist je nápadne podobné hudbe k Schindlerovmu zoznamu. Takto zostavený album možno nereprezentuje rozsah hudby Eleni Karindrou v celej jej šírke, ale pôsobí skôr fragmentárne, takmer až ako sampler zložený z krátkych ukážok, čo je na škodu veci hlavne pri pomalých skladbách, ktorých atmosféra nestihne na albume vyniknúť.Album Concert in Athens je príjemným, nenáročným počúvaním bez nárokov na vysoké umelecké spracovanie, i kvôli tomu, že hudba na CD postráda médium, kvôli ktorému vznikla – film.


Peter Katina
Vyšlo v časopise Hudobný život, č.6/2013, str.39

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára