piatok 25. apríla 2014

Recenzia LP Rhapsody in blue

Rhapsody In Blue
Uri Caine Ensemble
LP Winter&Winter 2013

Nový album Rhapsody In Blue amerického jazzového klaviristu Uri Cainea vydalo vydavateľstvo Winter&Winter  ako ďalší exkluzívny, ručne očíslovaný vinyl v limitovanom päťstokusovom náklade, bez akéhokoľvek digitálneho spracovania zvuku. Uri Caine sa už desaťročia s istotou pohybuje na tenkom ľade medzi klasikou, jazzom a improvizovanou tvorbou a s drzosťou sebe vlastnou i skvelou schopnosťou vnímať a počuť staré veci po novom už  spracoval diela Mahlera, Beethovena, Mozarta či Verdiho. Na novom albume sa podujal nanovo prekomponovať a „zrecyklovať“ hudbu Georga Gershwina. Jeho zostavu tvoria známe tváre newyorskej scény: spevák Theo Bleckmann,  trúbkar Ralph Alessi, bubeník Jim Black, klarinetista Chris Speed, podčiarknuť však treba i účasť hosťujúcej gospelovej vokalistky Barbary Walker a basistu Marka Heliasa. Jadro platne tvorí, pochopiteľne, titulná Rhapsody In Blue. Na rozdiel od Caineových predchádzajúcich projektov, ktoré boli do značnej miery šokujúce, kde do Mozartových klavírnych sonát „púšťal“ DJ-ské gramofónové scratche a Verdiho Otella „posadil“ do atonálnych noisových polí, sa Caine stavia ku Gershwinovej hudobnej predlohe s veľkým rešpektom a úctou. Rozsiahla Rapsódia je v podaní jeho ansámblu akýmsi multižánrovým útvarom na pomedzí jazzu a klasickej komornej hudby, ktoré obohacujú uzavreté vstupy hlavnej témy, skreslenej vplyvom swingu, latino hudby a klezmer inšpirácií. Jednotlivé úseky sa však navzájom nenarúšajú, ale nasledujú po sebe v rámci vnútornej organickej formy. Uri Caine Gershwina viacmenej iba decentne komentuje, ale iba málokedy pristupuje k drsnému dekomponovaniu pôvodnej predlohy. Jeho aranžmány sú nápadité a vtipné, klavírne sóla bravúrne, hravé a swingujúce. Zvukovú idylku rozbíja snáď iba schválne jemne distonujúca trúbka Ralpha Alessiho. Album je však popri inštrumentálnych kreáciách hlavne prehliadkou Gershwinových najlepších piesní. Theo Bleckmann sa predstavuje v trochu halucinogénnej atmosfére v But Not For Me, ale najmä vo veľmi vtipnom duete Let´s Call The Whole Thing Off s Barbarou Walker. I Got Rhythm prináša  niekoľko skvelých inštrumentálnych sól, kým v jemnej, lyrickej balade I´ ve Got A Crush On You opäť exceluje Bleckmannov sentimentálny vokálny prejav. Nástrojový chaos  vyúsťuje do organizovanej formy v They Can´t Take That Away From Me, ktorá je opäť parketou celej zostavy, kým Slap That Bass je miestom pre famózny duel chrapľavého vokálneho prejavu Barbary Walker a kúzliaceho basistu Marca Heilasa. Album uzatvára totálne zdeštruovaná, freejazzovo poňatá Love Is Here To Stay. I napriek poslednému uletenému tracku je gershwinovský album jedným z najtradičnejších Caineových projektov. Text LP nachádza paralely medzi Gershwinovou a Cainovou životnou dráhou, a stavia do popredia osudy potomkov európskych židovských hudobníkov - emigrantov do Spojených štátov a ich schopnosť adaptovať sa, ako i aplikovať prvky klezmer žánru a jazzu v klasickej hudbe. Tento gershwinovský album je výnimočnou poctou americkému velikánovi, pretože Caine v ňom nestavia do popredia radikálne vízie, ale ukazuje dokonale zvládnutý, pôvodný swingujúci jazzový idióm, uplatnený v rámci klasickej hudobnej formy s osviežujúcimi prvkami nového jazzu a veľmi uváženého kríženia rôznych hudobných žánrov.Pre časopis Hudobný život, č.3/2014 str.39 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára