štvrtok 14. novembra 2013

Recenzia CD Enikő Ginzery
Enikő Ginzery
Overflowing Crystals
Hevhetia 2013

Po zásadnej účasti na nahrávke dobovej hudby, ktorú realizovalo medzinárodné zoskupenie Dulci Vento, prichádza slovenská cimbalistka Enikő Ginzery, žijúca v Nemecku, so sólovou nahrávkou súčasnej hudby pre tento nástroj pod názvom Overflowing Crystals. Enikő Ginzery je známa svojím trvalým záujmom a jedinečným prístupom k interpretácii súčasnej hudby na cimbale, v ktorej sa nevyhýba novým trendom, ani čerpaniu z bohatého folklórneho odkazu tvorby pre tento nástroj. Album Overflowing Crystals zaujme od prvých sekúnd, v skladbe Csárdás Enikőnek od Vladimíra Bokesa, skladbe plnej kapriciózneho charakteru, farebných rozkladov a folklórnych anotácii sa Ginzery prezentuje mimoriadnym hráčskym vkladom a  dravou vervou. Percepčne náročnejšia je kompozícia Concerduotante od Istvána Langa, kde Ginzeryovej zdatne sekunduje trombonista András Fejér. Hudba vystavaná na motíve z iniciálok priezvisk oboch interpretov prináša bizarné plochy, extrémne polohy trombónu a príkre hudobné „skratky“ krátkych, strohých motívov, plných agresívnych výpadov zvuku, ktoré vyčnievajú ako izolované body v priestore. Pozoruhodnou kompozíciou je 5 Bilder der Nacht od Thea Brandmüllera. Tieto miniatúry postupne dávajú priestor rôznym zvukovým svetom, od vyzváňania zvonov, klepotu vtákov, drásajúcich multisonických efektov, vokalizácie interpretky, perkusívnych efektov a atmosféry, pohybujúcej sa od mysterióznych efektov a preznievania až k obsesívnym „messiaenovským“ repetíciám. Rovnako tajomne znie i kompozícia Santûr od nemeckého autora Hansa Joachima Hesposa. Pochmúrny úvod, vychádzajúci z ticha a klepania tu vedie až k hutným pasážam pripomínajúcim nepretržité, extatické trilkovanie. Titulná skladba Overflowing Crystals, opäť i s trombónom Andrása Fejéra, je prehliadkou skvelej kompozičnej práce. Oba nástroje tu znejú dokonale farebne zladené v skvelom dialógu a precíznych, dopĺňajúcich sa rytmoch, kde cimbal evokuje skôr zvuk klavíra. Extravagantné zvukové signály a efekty, cimbal v diskante a trombón v hĺbkach prinášajú vzrušujúce počúvanie. Záver album tvorí štvorčasťový minicyklus Juraja Hatríka Für Enikő. Dielo prináša veľmi pekné, atmosférické plochy, kým Tear In the Eye disponuje naratívnymi, smutnými a spevnými prvkami, časť Difficult  Decision je  plná výrazových páuz, bartókovských ponášok a nástrojových exklamácií. Posledná časť, Hommage à Hesse, obsahuje premýšľavé dialógy, nástojčivé myšlienky a akési záverečné harmonické zmierenie. Interpretácia všetkých diel v podaní tejto renomovanej interpretky si zasluhuje pozornosť i kvôli tomu, že skvelú dramaturgiu náročného recitálového programu súčasných diel pre cimbal dokáže predchnúť vysoko osobnostným hudobným prejavom, vykresliť ju s detailnou farebnosťou a dokonalou vnútornou logikou. Enikő Ginzery má schopnosť prednášať obsah týchto mimoriadne náročných, avantgardných partitúr so strhujúcim zaujatím, ktoré prenáša i na poslucháča. Sólový cimbal neznel azda ešte nikdy tak pútavo a príťažlivo, ako na tomto albume.


Pre časopis Hudobný život č.7-8/2013, str.55 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára