utorok 23. júna 2015

Recenzia CD Erkki-Sven Tuur


Erkki-Sven Tüür
Symphony No.5
Prophecy
Nguyên Lê
Mika Väyrynen
UMO Jazz Orchestra
Helsinki Philharmonic Orchestra
Olari Elts
Ondine 2014

Estónsky skladateľ Erkki-Sven Tüür patrí k  renomovaným autorom súčasnej hudby a   spriaznenosť estónskej a fínskej kultúry spôsobuje, že je de facto považovaný za škandinávskeho autora. Navyše ho po nemeckom ECM nedávno začalo výraznejšie propagovať aj fínske vydavateľstvo Ondine. Jeho najnovším prírastkom je nahrávka Tüürovho diela Symfónia č.5 pre big band, elektrickú gitaru a symfonický orchester a skladby Prophecy pre akordeón a orchester. Pre obe diela je typické ich neobvyklé nástrojové obsadenie. Prvá časť symfónie pozostáva zo striedavo stúpajúcich a klesajúcich vĺn, zvýraznených stále sa rozširujúcimi mutáciami pôvodnej sekvencie. Expresívna Tüürova hudba však nie je len farebná a prchavá zvuková masa, je to hudba razantných, exaktne formulovaných gest, nástojčivých dramatických momentov a precíznej, čitateľnej a brilantnej motivickej práce s pôvodným materiálom, ktorý Tüür označuje ako tzv. „genóm“ hudby. Smerovanie hudby sa podľa autora mení pomocou  „zmrznutých“ akordov rôznej dĺžky, ktoré sú akýmsi poznávacím znamením celej kompozície a ktoré sa v sebe navzájom „rozpúšťajú“. Tieto vzostupy a klesania akordov a následné stuhnutie orchestra na basovom  tóne slúžia ako príprava na bezprostredný gitarový vstup slávneho francúzskeho gitaristu vietnamského pôvodu Nguyêna Lê v druhej časti, ktorá nasleduje attacca. Gitarový vstup predstavuje voľnú improvizáciu zosúladenú s hudbou oboch telies, v ktorej Nguyên Lê prekvapivo evokuje nielen jazzové prvky, ale i východné a ázijské exotické postupy. Halucinogénne a „nahalené“  tóny gitary v jeho podaní znejú vrcholne bravúrne a étericky. Orchestrálny part súčasne prináša do bizarnej štruktúry množstvo vrstiev alikvotných tónov a mikrointervalov. Tretia časť symfónie je sústredená na big band a možno ju  v podstate vnímať ako klasické Scherzo. Prináša beat, skvelý swing a hladké, obojsmerné prechody z jazzu do klasiky. Táto časť predstavuje improvizované jazzové sóla trúbky, saxofónu a gitary v uvoľnenej rytmizácii a s nahromadenou energiou v množstve melodických motívov. Finále je dych vyrážajúcou zmesou hlučnej fúzie big bandu a orchestra, nad ktorými sa čnie ďalšia gitarová improvizácia. Prelínanie rockových riffov gitary, big bandového drsného „štekania“ plechových dychov a burácajúcich akordov symfonického orchestra znamená unikátny zvukový zážitok. Po divokom vrchole skladba dospeje k typicky škandinávskemu záveru, na pomerne dlhej ploche doznieva hudba ako nepretržité tlmené echo samej seba, je to akási  reflexia  hudby, ktorá práve doznela. Symfónia č.5 je majstrovské dielo v spôsobe, akým kombinuje big band, symfonický orchester a gitarovú improvizáciu. Tüür sa právom bráni zjednodušujúcemu označeniu diela ako „crossover“ a považuje ho za homogénnu symfonickú kompozíciu. Skladba je po všetkých stránkach formovo i zvukovo postavená hlavne na symfonickom orchestri, hoci farebné vstupy big bandu a pôsobivé improvizácie Nguyêna Lê sú rovnocennou zvukovou entitou. Zásluhu na skvelom zvukovom výsledku majú okrem sólistu bezpochyby všetci hlavní protagonisti - Helsinki Philharmonic Orchestra pod vedením Olariho Eltsa a UMO Jazz Orchestra. Nasledujúce dielo pre akordeón a orchester pod názvom Prophecy, je jednočasťová skladba zložená zo štyroch na seba nadväzujúcich úsekov. S mimoriadne virtuóznym sólovým partom sa  skvele vysporiadal fínsky akordeonista Mika Väyrynen. Tüür tu majstrovsky zapracoval akordeón do textúry orchestra tak, aby zvukovo vynikol a sólový nástroj si s jednotlivými nástrojovými skupinami navzájom nepretržite preberá motívy vo veľmi sofistikovanom, hladko plynúcom zvukovom kontinuu. Agresívne artikulovaná virtuozita tvorí u sólistu i orchestra vždy iba krátky iniciačný moment, po ktorom nasleduje rozsiahle „rozmotávanie“ textúry na čiastkové, lyrické zvukové polia, plné melancholického charakteru a tlmeného zvuku tmavých farieb. Prvá časť diela Prophecy je podľa Tüüra postavené na „tuhnutí, rozpúšťaní, zbližovaní a rozptyľovaní“ hudobného materiálu. Hudba tu je v stálom, plynulom pohybe a po zdržanlivom, chorálovom pomalom úseku prichádza hravá kóda, pripomínajúca surrealistický ľudový tanec, vystupňovaný v závere do absurdnosti. Dielo Prophecy (Proroctvo) evokuje svojím názvom i obsahom ritualizovanú históriu rôznych kultúr a tradícií, v ktorých predtucha a vízia zohráva rovnako podstatnú úlohu, ako v Tüürovej výnimočnej hudbe.Pre časopis Hudobný život, č.4/2015, str.38-39 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára