piatok 15. novembra 2013

Recenzia CD John Cage


John Cage
As it is
Alexei Lubimov
Natalia Pschenitschnikova
ECM 2012

Storočnicu od narodenia výnimočného skladateľa, experimentátora a filozofa Johna Cagea si minulý rok pripomenulo aj vydavateľstvo ECM, ktoré vydalo nosič pod názvom As it is. Album pozostáva z Cageových diel pre klavír, resp. preparovaný klavír a spev. Nahrávku zrealizovali Cageovi dlhoroční obdivovatelia, ruský klavirista Alexei Lubimov a speváčka Natalia Pschenitschnikova. Lubimov okrem toho, že patrí medzi svetovú špičku v interpretácii klasicko-romantického klavírneho repertoáru, patrí i medzi skvelých interpretov hudby dvadsiateho storočia a horlivých šíriteľov Cageovho hudobného a filozofického odkazu už od časov hlbokého komunizmu v bývalom Sovietskom zväze. Dokonca sa mu podarilo Cagea v roku 1988 do Moskvy pozvať a ako popisuje v zaujímavých textoch bukletu, bola to preňho životná inšpirácia. Úvodný a záverečný rámec albumu tvorí skladba Dream pre klavír a jej variácia, ktoré ako keby reprezentovali jednoduchú ľudovú alebo populárnu pieseň. Skladba The Wonderful Widow of Eighteen Springs je pôvabnou kombináciou až liturgicky znejúceho monotónneho spevu a perkusívneho vyťukávania po korpuse klavíra, vytvárajúc tak nové, poetické nálady. Vokálne Cageove diela vznikli na texty Gertrudy Steinovej (Three Songs), E.E. Cummingsa (Five Songs) a Jamesa Joycea (Nowth upon nacht, The Wonderful Widow of Eighteen Springs). Pschenitschnikova v dielach dokonale dodržuje Cageove pokyny spievať jednoducho, bez vibráta, ako v ľudovej hudbe. Občas vokalíza „zabrúsi“ i do prírodného sveta a Pschenitschnikova s ľahkosťou  imituje zvuky holubov alebo kačiek, alebo iba vytvára vokálne línie prostým hmkaním, ako v skladbe Experience No.2. Cageova vášeň k tancu a jeho objavovanie nových súvislostí medzi tancom a hudbou viedla k napísaniu diel pre svoju životnú partnerku, tanečníčku Merce Cunnighamovú v dielach The Unavailable Memory of, Dream alebo Experiences. Tanečnou formou bola ovplyvnená i skladba A Flower. Cagea tu nezaujímala pravidelnosť tanečnej hudby, ale vnímal ju ako priestor pre postupné umiestňovanie kátkych hudobných segmentov  v plynúcom čase. Podobné aspekty zdôraznil aj pri spolupráci na poli filmovej hudby, ktorá zasa viedla ku vzniku diela Music for Marcel Duchamp, ako hudba k sekvencii z filmu Hansa Richtera Dreams That Money Can Buy. Lubimov tu opäť hrá na preparovanom klavíri a doznievajúce tóny pripomínajú gong, lutnu a farebné mozaikovité štruktúry akýchsi oddelených svetov. Preparovaný klavír hral v Cageovej tvorbe veľkú úlohu, hoci s paradoxne prozaickým entrée: nástroj s vkladanými predmetmi vo vnútri slúžil pôvodne ako náhrada za sadu perkusií v divadle Cornish College v štyridsiatych rokoch, kam by sa perkusie z priestorových dôvodov nevošli. Je zaujímavé, že všetky skladby pre tento klavír vyžadujú odlišnú preparáciu. Sú to väčšinou kúsky kovu a gumy, ale autor s týmito prostriedkami pracuje veľmi citlivo a  limituje akékoľvek prehnané zvukové excesy. V She is Asleep klavír obsahuje preparované i nepreparované tóny, rovnako i skladba A Room. Dvojčasťová, rozsiahlejšia skladba pre sólový klavír Two Pieces vznikla pôvodne pre balet The Seasons. Ilustruje pomyselné body v priestore, rotujúce krátke motívy, klastre, výkriky nástroja i opulentné ticho. Album As it is  (názov pochádza z piesne Is it as it was z minicyklu Three Songs) predstavuje celistvý prierez klavírnymi a vokálnymi dielami Johna Cagea a jeho novátorského vnímania hudby: práca s minimom tónov (tri, štyri, niekedy dokonca dva) v rozsiahlom i kratučkom časovom pláne, vnímanie ticha ako plnohodnotného hudobného elementu, narúšanie zavedených hudobných foriem, hravá insitnosť a hlavne zvuková invencia a pôvab dômyselne konštruovaných plôch dovtedy neslýchaného hudobného prejavu, ktorý i dnes dokáže zaujať, nadchnúť alebo šokovať.


Pre časopis Vlna, č.54/2013, str.164 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára