piatok 15. novembra 2013

Recenzia CD Peter MachajdíkPeter Machajdík
The Immanent Velvet
Azyl 2012


Tvorba bratislavského rodáka žijúceho na Slovensku i v Nemecku, skladateľa Petra Machajdíka, obsahuje predovšetkým koncertné skladby, ale tiež hudbu pre film, divadlo, súčasný tanec, rozhlasové hry, zvukové prostredia a multimediálne projekty. Neoddeliteľnou súčasťou Machajdíkovej umeleckej činnosti sú zvukové prostredia, zvukové inštalácie a elektronická hudba (napríklad jeho projekt Waters and Cages), multimediálne projekty s tanečníkmi, výtvarníkmi, spolupráca s filmármi  a literátmi.
Hudobné kompozície Petra Machajdíka, predovšetkým tie z posledného desaťročia, sú poznačené príklonom k meditatívnosti a jednoduchosti. Významnými znakmi tvorby tohto skladateľa sú prevažujúca diatonika, uvážlivé dávkovanie disonancií, homogénnosť, istá statickosť formy a príťažlivé melodické línie. Po zásadnom albume Machajdíkovej tvorbe pod názvom Namah z roku 2008, kde okrem interpretov klasickej hudby účinkuje aj Ian Anderson zo slávnej rockovej skupiny Yes, vyšiel autorovi v roku 2012 nový album pod názvom The Immanent Velvet. Album je zaujímavý tým, že pozostáva hlavne z klavírnych diel, ktoré uvádzajú rôzni mladí slovenskí interpreti (Fero Király, Dušan Šujan), ktorých dopĺňa medzinárodná zostava hráčov rôznorodej proveniencie. Pôvabné názvy diel, ako napríklad Imanentný zamat, Zasnený anjel, Štyri impresie alebo Tiché putovania ilustrujú aj obsahový rámec skladieb. Album okrem diel pre sólový klavír prináša i komornú hudbu v rôznom nástrojovom obsadení, lyrická skladba Zasnený anjel ponúka krehkú súhru klavíra a basklarinetu s perkusívnymi efektami, nachádza sa tu hĺbavá gitarová Silent Wanderings, či robustná téma z Namah. Štyri Impresie prinášajú debussyovské nálady, hoci ich posledná časť Lowlands (Nížina) znie jadrným slovenským folklórom. Poetické motívy krehkej Inside the Sleeping Carpels neskôr rozvinul Machajdík aj vo svojej hudbe k rozhlasovej produkcii. Album uzatvára Karma, pôsobivá kombinácia klavírov a šepotajúcich hlasov, nahrávaná na rôznych miestach sveta. Geografické rozäpatie nahrávky siaha od Bratislavy cez Vancouver, Kodaň, Terst, Londýn až po Jyväskylä a Viedeň. Tento fakt len podčiarkuje internacionálny charakter Machajdíkovho diela a  jeho výrazné autorské presahy mimo Slovenska. Pokiaľ ide o hudobnú stránku albumu, sú to lyrické, meditatívne, krištáľovo čisté kompozície, vychádzajúce z tonality. Zároveň v sebe Machajdíkove diela kombinujú elementy ľudovej hudby, prvky popu a rocku, náznaky filmovej a scénickej hudby. Autor sa však striktne vyhýba sentimentu a jemné línie prostej melodiky a impresionistických obrazov zaujmú úprimnosťou a priamočiarosťou výpovede a rozsiahlymi meditatívnymi plochami, ktoré plynú vpred bez náhlivosti a vzruchu. Krehkosť a vnútorný ponor spolu s precízne tvarovanou štruktúrou a zároveň poslucháčskou ústretovosťou  sú zásadnými devízami Machajdíkovej tvorby, ktorými disponuje i tento album.

Pre časopis Vlna, č.54/2013, str. 162 napísal Peter Katina


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára