piatok 15. novembra 2013

Recenzia CD Edison DenisovEdison Denisov
Au Plus Haut Des Cieux
Brigitte Peyré
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel Kawka
Harmonia Mundi 2012

Vydavateľstvo Harmonia Mundi pripravilo ruskému skladateľovi Edisonovi Denisovovi (1929-1996) parádnu poctu v podobe albumu z jeho neskorších diel  z rokov 1982-94. Edison Denisov je jedným z najvýznamnejších ruských skladateľov druhej polovice dvadsiateho storočia. Jeho tvorba je typická svojou kombináciou seriálnej techniky a emocionálneho lyrického odkazu ruskej vokálnej tradície. Na albume Au Plus Haut Des Cieux znie ako prvá Komorná symfónia č.1 z roku 1982. Ide o trojčasťové dielo, ktoré hneď od úvodu zaujme svojím jemným pohybom, prelínajúcimi sa hlasmi, krásnymi oblúkmi zvuku a kantilénami, spolu s vyváženou geometriou zvukových polí. Objavuje sa tu typický  „denisovovský“ prvok, tzv. „téma vetra“, ktorú autor  aplikuje vo viacerých svojich dielach. Ide o princíp posúvajúcich sa clusterov, akýchsi rýchlych, úsečných pasáží, evokujúcich poryvy vetra, ktoré zvyčajne Denisov označuje ako leggiero dolcissimo. Motív sa neustále rozvíja a „rozbaľuje“ v zrýchlenom klesaní z vysokých polôh nadol v stále kratších notových hodnotách. Hudba tak vytvára plastické farebné polyfonické mozaiky nepretržitého, kontinuálneho zvuku s častým, niekedy náhodným  presahom do rozšírenej tonality a do ilúzie expresionizmu. Aj druhá časť prináša rýchly, úsečný pohyb, kontrapunkty sláčikov a dychov a drobné, vzletné štruktúry občas zdramatizované množstvom trilkov a tremol. Tretia časť pozostáva z tiahlych plôch náväzných akordov v hustej faktúre. Z dvanásťčlenného ansámblu trvalo vyčnieva klavír a  čelesta, spolu s flautou, ktorá bola akýmsi pomyselným hlasom- „alteregom“ Denisova. Vokálny cyklus Au Plus Haut Des Cieux (Vysoko na nebesiach), ktorý dal i názov celému albumu, je pre soprán a a komorný orchester na verše francúzskeho básnika Georgesa Batailleho. Pochádza z roku 1987 a jeho hlavnou témou je smrť, samota a viera. Dielo charakterizujú  temné farby a vytrvalé preplietanie partu sopranistky Brigitte Peyré so sláčikmi vo vysokej polohe a zvukom zvonov, gongu a čelesty, evokujúcimi nebeské sféry. Dvanásťčasťový cyklus obsahuje i päť inštrumentálnych Intermezz, ktorých úlohou je zdôrazniť filozofický a symbolický aspekt diela - vánok má odviať bolestné pocity. Téma vetra je tu opäť prítomná. Niektoré časti cyklu sú vystavané ako duetá vokálu a konkrétnych nástrojov (klarinetu, zvonov a hoboja -  mimoriadne pôsobivá Torche éteinte ). Cyklus sa nesie v znamení prítmia, obskúrnej atmosféry očakávania smrti, ktorú ilustrujú party tlmených sláčikov a zvukov čelesty, harfy a zvonov. Svietivý charakter zvuku vo vysokých polohách pripomína messiaenovské chromatické štruktúry. Náročný part vokalistky vyžaduje spev extrémnych intervalov a  klenutie veľkých oblúkov silne expresívneho melosu diela. Vokálnym protipólom tohto Denisovovho cyklu je  Päť romancí Anny Achmatovovej z roku 1994, ktorý je dielom Denisovovej manželky, Jekateriny Kuprovskej. Dielo inštrumentoval Denisov a cítiť v ňom jeho výrazný vplyv. Kuprovská-Denisovová však disponuje svojím osobitým hudobným jazykom vychádzajúcim z tradície ruskej vokálnej tvorby. Poetické dielo spievané v ruštine je formovo relatívne jednoduchšie, s príklonom k rozšírenej tonalite a náznakom šostakovičovských motívov, veľmi krehké, s dôrazom na vokálny part a presné významy textu. Autorka si vybrala Achmatovovej rané texty zo začiatku dvadsiateho storočia. Obsahujú milostné príbehy silnej intenzity, ktoré rýchlo zanikajú a nechávajú rozprávača v stresujúcom emocionálnom vákuu. Je to akýsi portrét ženy z romantickej tradície, no hudba transcenduje do objavných chromatických čŕt rozšírenej tonality. Album uzatvára Denisovova Komorná symfónia č.2 z roku 1994. Autor tu pracuje s podobnou symbolikou a témami ako v predošlých dielach  a zdôrazňuje hudobný aspekt ľudskej reči v  úsečných rytmoch a subtílnej súhre registrov a farieb. Denisovova hudba je bezpochyby veľmi percepčne príťažlivá, jeho husté ale priehľadné faktúry umožňujú sledovať každý hlas osobitne a spolu vytvárajú výnimočne znejúce, premenlivé hudobné plochy. Jeho tvorba je predchnutá afinitou k ľudskému hlasu a prepájaniu rôznych farebných registrov v krehkom, lyrickom hudobnom pradive. Citát z Batailleho: „Pred tvárou Noci stojím sám a bezmocný“, dokonale charakterizuje osobnosť tohto pozoruhodného autora, ktorého tvorba je poznačená symbolikou, tajomnými číselnými kódmi (pôvodne bol matematik; i jeho meno samotné tvorí prešmyčku), vášňou pre ruské tradície, vokálnu tvorbu a silný duchovný element. Súbor Ensemble Orchestral Contemporain pod vedením Daniela Kawku hrá nesmierne citlivo, jeho dvanásť sólistov tvorí jednoliaty celok a Denisovove komplikované štruktúry sú v jeho podaní krásne čitateľné a transparentné, rovnako i expresívne oblúky sú vykreslené do detailov. Táto navýsosť súčasná a pritom skvele znejúca hudba  si oprávnene zaslúži veľkú pozornosť.


Pre časopis Vlna, č.54/2013, str.165 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára