piatok 26. septembra 2014

Recenzia CD Ambrosini-Matinier : Inventio
Inventio
Jean-Louis Matinier
Marco Ambrosini
ECM 2014

Spojenie nástrojov akordeón a nyckelharpa (švédsky strunový nástroj využívaný hlavne v ľudovej hudbe) okamžite evokuje nejasné folkové konotácie. Nie však pre oboch protagonistov albumu Inventio, ktorí v duu spolupracujú od roku 2008. Francúzsky akordeonista Jean-Louis Matinier je známy svojou účasťou v skvelom zoskupení s tuniským lutnistom Anouarom Brahemom a projektami s klaviristom Françoisom Couturierom a akordeón v jeho podaní je príťažlivou zmesou klasiky, jazzu, improvizácie a hudby typickej pre oblasť Stredomoria. Taliansky hráč na nyckelharpe Marco Ambrosini je všestranný umelec, ktorý okrem iných spolupracuje s Rolfom Lislevandom, Helenou Tulve, alebo Susannou Wallumrød, s ktorou, mimochodom, úspešne vystúpil i na vlaňajších Konvergenciách s programom If Grief Could Wait. Ambrosini sa venuje barokovej i súčasnej hudbe, improvizácii, hre na husliach i viole a ako jeden z mála interpretov presadzuje osobitý nástroj nyckelharpu, ktorá jej mimo Švédska veľmi málo známa, ako nástroj nových, osobitých výrazových možností. Nový album tohto dua pod názvom Inventio voľným a podnetným spôsobom spracúva rôzne, hlavne barokové vplyvy a jeho pätnásť skladieb predstavuje akýsi voľný cyklus mysterióznych prelúdií a „invencií“. Album je prínosný v tom, že sa umelci nevydali lacnou cestou „swingovania“ klasiky, ale ich komponované i improvizované tracky sú pevne zafixované v klasickej hudbe a z nej vychádzajúcich improvizácií. Tonálne  expresívne akordické fantázie poznačené modalitou sa pravidelne striedajú s virtuóznejšími vzletnými pasážami, hoci atmosféra albumu je  lyrická, meditatívna a jeho základnou emóciou je melanchólia. Z každej frázy Ambrosiniho cítiť ducha poučenej interpretácie a vysoko treba vyzdvihnúť i Matinierovo jemné narábanie so zvukom a jeho prirodzene dýchajúce frázy. Album spojením akordeónového a sláčikového zvuku a nežnou melanchóliou môže zasväteným trochu pripomínať ECM projekt Dina Saluzziho a Anje Lechner, hoci tí vychádzajú väčšinou z tradície etno hudby.  V Inventio prevažujú smutné a nostalgické farby a nálady (Wiosna), skladby občas zabrúsia i do ľudového idiómu (Bass Dance), zemitého rytmizovaného tanca bez určitej dobovej a geografickej proveniencie. Prchavé ruské expresie  stelesňuje  skladba Taiga,  perkusívne efektné stereohry oboch nástrojov ponúka Tasteggiata, hutný zvuk i nežné plochy splývavého legata a zadržiavaných, dýchajúcich úsekov prináša dielko Oksa. No jadrom hudobnej výpovede dua sú bezpochyby priame odkazy a citované klasické diela: kým Presto z  husľovej Sonáty g mol je exkurziou do inovatívneho poňatia Bachovho diela vo verzii pre nyckelharpu,  Inventio 4 (podľa Invencie d mol) je  odrazovou plochou pre rozsiahlu, odvážnu „odyseu“, ktorá Bachovo dielko  iba zľahka „míňa“ a je zaobalená do okúzľujúcich improvizovaných pasáží z jeho motívov. Skvelá je i Pergolesiho Qui Est Homo zo Stabat Mater, sťaby statický a  dôstojný chorál, či Prelúdium z Biberovej Ružencovej sonáty č.1, ktoré znie inovatívne a nenútene. Album Inventio predstavuje neobyčajný hudobný zážitok, plný čarovných a objavných pohľadov na klenoty starej hudby a v unikátnej interpretácii majstrovského dua.

Pre časopis Hudobný život č.7-8/2014, str. 56 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára