piatok 26. septembra 2014

Recenzia CD Ivan Ilic : The Transcendentalist
Ivan Ilić
The Transcendentalist
Heresy  Records 2014

Pri súčasnej tendencii zlučovania a pohlcovania malých vydavateľstiev veľkými koncernami, ktoré stavajú svoj marketing na hviezdach dokola nahrávajúcich overený repertoár, je vždy vzrušujúce siahnuť po titule nezávislého vydavateľstva, ktoré dokáže poskytnúť netušené interpretačné či kompozičné klenoty. Bolo preto zaujímavé siahnuť po nahrávke amerického klaviristu srbského pôvodu Ivana Ilića pod názvom The Transcendentalist, ktoré vyšlo v malom írskom vydavateľstve Heresy Records. Ivan Ilić u nás nie je príliš známe  meno, ale jeho nahrávky sú vždy zaujímavé, hlavne tým, že často nahráva relatívne málo hrávané diela (Godowski) alebo klavírne diela mladých autorov (Metcalf, Tymoczko). Pri jeho aktuálnej nahrávke zaujala na prvý pohľad dramaturgia CD, ktorá kombinuje diela Skrjabina, Cagea, Feldmana a mladého amerického autora Scotta Wollschlegera. Ilić vo výbere zo Skrjabinových Prelúdií a skladieb Rêverie, Guirlandes či Poème languide síce ponúka bazálnu logickú formovú výstavbu diel, celkovo však jeho hra pôsobí, akoby bol klavír pod jeho rukami iba akýmsi druhým, „obligátnym“ nástrojom. V jeho Skrjabinovi absentuje pestrosť a farebnosť tónu, rozlišovanie hlasovej mnohovrstevnosti, a poézia a mágia ustupujú značne do úzadia v prospech skôr racionálnej, konštruktívnej vízie. Ani Cageove diela DreamIn a Landscape, plné očarujúcej harmonickej jednoduchosti a čírych melodických línií neznejú presvedčivo, klavír a hlavne diskant je utopený vo fádnom, sivom zvukovom obale a trochu mechanistickom prevedení. Rozpačitý dojem čiastočne vylepšuje zaujímavá, meditatívna skladba Scotta Wollschlegera Music Without Metaphor. Ilić si však nechal prekvapivú čerešničku na záver, v ktorom nakoniec predsa len „vyšiel s farbou von“ a  dovtedy absentujúce prvky tónovej kultúry a farebnosti nakoniec poslucháčovi ponúkol. Je to skladba Palais de Mari od Mortona Feldmana, vyše dvadsaťminútová kompozícia z roku 1986, v ktorej interpret predvádza svoje hráčske schopnosti asi najvýstižnejšie. Rozsiahle, iluzívne plochy Feldmanových opustených, bezútešných akordov s občas prekvapivým tonálnym nádychom tu znejú v čarovnom, ospanlivom opare a Ilićovi sa tu podarilo ilúziu transcendentna výstižne naplniť. Jeho úspech tu možno tkvie práve v emocionálnej zdržanlivosti, odstupe a snahe o nekomplikovanosť. Napriek mierne špekulatívnej dramaturgii albumu, snahe bukletu o trochu ťažkopádne prepájanie transcendentálnych prvkov v dielach uvedených autorov i kolísavej kvalite interpretácie, stojí toto CD za vypočutie hlavne kvôli Feldmanovi, ktorý sa zase až tak často nenahráva.

Pre časopis Hudobný život č.6/2014, str.37 napísal Peter KatinaŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára