štvrtok 7. apríla 2011

Recenzia CD Henry Purcell

Henry Purcell
Vittorio Ghielmi and Il Suonar Parlante
Winter& Winter, 2008 / Hevhetia

Fantázie o troch a štyroch častiach pre sláčikové nástroje napísal anglický barokový skladateľ Henry Purcell v období medzi rokmi 1680- 1682. Vittorio Ghielmi, hráč na viole a gamba a jeho súbor Il Suonar Parlante ponúka teraz tieto fantázie na nahrávke, ktorá spĺňa všetky kritériá autentickej interpretácie dobovej hudby. Ghielmi má dlhoročné skúsenosti s dobovou hudobnou praxou a jeho zaujatie a nadhľad na nahrávke reflektujú suverenitu človeka dokonal zžitého s problematikou starej hudby. U interpretov je zreteľné starostlivé vedenie hlasov, súhra a porozumenie dobovej teórii o hlbšom zmysle každej tóniny, ktorá má znázorňovať istú emóciu alebo charakter danej skladby. Vo fantáziách sa striedajú rýchle a pomalé fantazijné alebo kontrapunktické úseky, ktoré sa rozvíjajú na malej ploche a je náročné budovať významovo stále nové štruktúry. Súboru Il Suonar Parlante sa to však darí excelentne. Ich hra je pútavá a plastická a dobové nástroje (alebo ich repliky) znejú v ich rukách dynamicky, zvukovo sýto a autenticky. Pri ich interpretácii si dokáže poslucháč vychutnať detaily precíznej Purcellovej kompozičnej práce, jeho záľubu v  čudesných harmonických spojoch a "nikam nevedúce" melodické línie, ktorými sa vysmieva zakonzervovanej hudobnej praxi svojich súčasníkov. Purcellova hudba bola oveľa menej známa, než hudba velikánov neskorého baroka, ale už dlhší čas jeho tvorba zažíva renesanciu pre svoju osobitosť a výnimočné kvality. Ak je jeho hudba predvádzaná na vrcholnej interpretačnej úrovni, ako to na tomto albume predvádza Vittorio Ghielmi a jeho súbor, je pochopiteľné, že si obidve strany, skladateľ aj interpreti zaslúžia najvyššie uznanie.

Pre časopis Hudba, číslo IV./2008 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára