piatok 1. apríla 2011

Recenzia CD Puella Trio : Martinů/ Schnittke/ Šostakovič

Puella Trio
Martinů/ Schnittke/ Šostakovič
Arco Diva, 2008/ Hevhetia

Nahrávka Puella Tria s dielami Martinů, Schnittkeho a Šostakoviča je potvrdením interpretačných kvalít brnianskeho zoskupenia mladých pôvabných dám. Klaviristka Terezie Fialová, huslistka Eva Karová a violončelistka Markéta Vrbková sú laureátkami množstva medzinárodných súťaží, a  pritom sú to ešte stále študentky. Pre tento album si vybrali skvelú dramaturgiu neopočúvaných a hodnotných diel. Skladba Bohuslava Martinů Bergerettes odráža na jednej strane dusnú klímu nadchádzajúcej druhej svetovej vojny, na strane druhej v nej cítiť vplyv jazzu a istú odľahčenosť, ktorou sa možno autor snažil preklenúť obavy z prichádzajúceho obdobia. Trio si túto skladbu doslova vychutnáva a detailne vykresľuje všetky detaily s citom pre drobné tanečné prvky a ponášky na ľahkú múzu. Sláčiky hrajú popri výraznom klavíri veľmi spevne, všetky frázy sú plasticky členené a hudby plynie vo vzdušnom časopriestore. Nasledujúcou skladbou na albume je česká premiéra klavírneho tria rusko - nemeckého skladateľa Alfreda Schnittkeho. Pôvodne bola skladba napísaná pre sláčikové kvarteto, ale autor ju neskôr upravil aj pre klavírne trio. V tejto polyštýlovej mystickej hudbe sa striedajú príkre disonancie serializmu s hudbou modifikovaných ruských pravoslávnych spevov v rozsiahlej škále od meditatívneho ticha po drásajúce vypäté miesta. Trio dokáže v skladbe "zabrať" a vytočiť napätú atmosféru dynamických častí skladby do krajnosti pri zachovaní znelej kvality tónu a jeho majstrovského ovládania. Najtichšie miesta znejú v podaní Puella Tria takisto úchvatne. Možno by väčšou flexibilitou "timingu" dosiahli ešte viac Schnittkeho mysterióznosti a príklonu k metafyzike. Celkovo je zvuk tria veľmi príjemný, mäkký v lyrických miestach, precítený a vrúcny. Poslednou kompozíciou nahrávky je Trio č.1 op.8 Dmitrija Šostakoviča. Je to skladateľovo rané dielo, ešte výrazne ovplyvnené romantikou a tonalitou, ale obsahuje už zárodky nervnej a razantnej dikcie jeho neskorších diel. Náročný pohyb vo všetkých hlasoch je exkurzom do jedinečnej súhry súboru, ktorého zohratosť a spoločné hudobné cítenie sú výnimočné a obstoja v akejkoľvek konkurencii.

Pre časopis Hudba, číslo II.-III/ 2008 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára