nedeľa 22. mája 2011

Recenzia CD Gilles Binchois : L´Argument De Beauté

Gilles Binchois
L´Argument De Beauté
Discantus
Brigitte Lesne
aeon 2010/ distribúcia Hevhetia

Sakrálna tvorba francúzskeho skladateľa Gillesa Binchoisa (cca 1400 - 1460) bola dlhý čas prehliadaná a známejšie boli skôr jeho svetské dvorné piesne. Napriek tomu, že po sebe nezanechal žiadny kompletný omšový cyklus a napísal iba jediné izorytmické moteto, stojí táto časť jeho tvorby za povšimnutie. Špecifickým prvkom Binchoisovej tvorby je najmä to, že dával prednosť neobvyklej trojhlasnej textúre, čím sa líšil od svojich súčasníkov. Poctu slávnemu skladateľovi v podobe CD nazvanom L´Argument De Beauté prináša skvelý súbor Discantus vo výhradne ženskom obsadení pod vedením Brigitte Lesne. Prezentuje jednotlivé zachované časti omše (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei),ďalej Binchoisove hymny (Ut Queant Laxis a A Solis Ortus Cardine), rôzne antifóny a  dve svetské piesne s dodatočne pridaným sakrálnym textom (Ave Corpus Christi a Virgo Rosa Venustatis). Binchoisove skladby sú na albume doplnené o niekoľko tzv. carols, polyfonických skladieb oslavujúcich Vianoce, ktoré pochádzajú od anonymných autorov z britských ostrovov a ktoré predcházali vzniku novodobých kolied. Tieto skladby sprevádzajú speváčky súboru rytmizovanou hrou na malých zvončekoch (cloches a main), čo evokuje čarovnú zvukovú kulisu stredovekých Vianoc. Hudba Gillesa Binchoisa je atraktívna aj preto, že uplatňuje princíp polyfonickej hudby 15. storočia.tzv. musica ficta, kedy interpreti podľa vlastného uváženia dopĺňali poltóny v hudobnom texte. Súbor Discantus uplatňuje jedinečnú koncepciu narábania s hudobným časom v rámci jednotlivých skladieb : prednáša ich veľmi pomaly, keď zdôrazňuje závažný obsah, menej dôležitý text je zasa spievaný rýchlejšie. Toto rozvrhnutie časového "zaťaženia" hudby korešponduje so snahou o jasnosť textu v súlade s Binchoisovým kompozičným štýlom. Interpretácia súboru s aplikáciou poltónov "ľubozvučných pre ucho", hladká, elegantná výslovnosť "francúzskej" latinčiny, vďaka ktorej znie plynulý prúd hudby v krásnych legatových oblúkoch, a neprekonateľne invenčná melodika a pôvab Binchoisových línií spolu s krištáľovo čistým zvukom ženských hlasov sú naozaj raritným poslucháčskym zážitkom. Počúvanie týchto diel je vzrušujúcou exkurziou do sveta, o ktorom má priemerne hudobne vzdelaný človek väčšinou iba teoretické vedomosti. Po vypočutí tejto krásnej nahrávky je jednoduchšie pochopiť, prečo Gilles Binchois patril medzi troch najslávnejších skladateľov prvej polovice 15. storočia a prečo bol už za svojho života rešpektovaný pre svoju jedinečnú muzikalitu a nekonvenčnosť.

Pre časopis Hudobný život, číslo 1-2/ 2011 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára