streda 11. mája 2011

Recenzia CD Salvatore Sciarrino : Sui poemi concentrici I, II, III

Salvatore Sciarrino
Sui poemi concentrici I, II, III
ensemble recherche
Rundfunk - Sinfonieorchester Berlin
Peter Rundel
3CD Kairos 2009/ distribúcia Hevhetia

Na začiatku exkluzívneho projektu, ktorý sa zrodil v talianskej televízii RAI, stála myšlienka napísať hudbu k televíznej sérii pozostávajúcej z čítania rozsiahleho literárneho diela Danteho Alighieriho - Božskej komédie. Ide o projekt naozaj gigantických proporcií, keďže samotné čítanie textu trvá zhruba 15 hodín. Popri hudbe pre televízne uvedenie diela však renomovaný taliansky skladateľ Salvatore Sciarrino vytvoril aj jeho skrátenú, čisto hudobnú verziu pre koncertné predvedenie bez textu pod názvom Sui poemi concentrici pre 5 sólistov a orchester. Táto verzia nedávno vyšla na troch diskoch s približne dvaapolhodinovou minutážou, teda zlomkom reálnej dĺžky celej série. Podľa Sciarrinových slov jeho hudba Danteho dielo nekomentuje a nesnaží sa zobraziť peklo, očistec a raj hudobnými prostriedkami, ale ide o samostatnú umeleckú kompozíciu. Sciarrino sa racionálne vysporiadal s faktom, že nie je v ľudských silách napísať ucelený blok pätnástich hodín hudby, ktorá by sprevádzala text, a tak vytvoril cirkulujúci prúd hudby, akési "perpetuum mobile". S pomocou minimálnych výrazových prostriedkov skomponoval približne tridsaťminútový blok, ktorý sa cyklicky opakuje a navodzuje tak ilúziu nekonečna s prvkami ambientnej hudby. Tá sa pohybuje v bezčasovom zvukovom vesmíre, nikam nesmeruje a ani sa v klasickom zmysle nevyvíja. Sú to skôr akési sústredené kruhy prchavých krátkych motívov, ktoré sa k poslucháčovi približujú a vzďaľujú v spleti krehkého pradiva tónov. Ide o absolútnu hudbu, ktorá de facto neodkazuje na svoju literárnu predlohu a nevyžaduje ani scénické predvedenie; toto autentické dielo už na prvé počutie zaujme svojou mystickou atmosférou akejsi západoeurópskej "rágy" a namiesto sústredenej percepcie navodzuje skôr relaxačné a meditatívne stavy. Skvelá zážitok umocňuje interpretácia v podaní súboru ensemble recherche s piatimi sólistami (flauta, klarinet, husle, viola d´amore a violončelo), ktorých vstupy decentne kolorizuje tlmený, no hutný prejav Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin pod vedením Petra Rundela. Luxusný CD box navyše ponúka pútavé čítanie o Danteho rozsiahlom epose a venuje sa i Sciarrinovým úvahám o fascinácii číselnými vzťahmi, ktorými boli rovnako uchvátení nielen umelci stredoveku, ale aj súčasní skladatelia.

Pre časopis Hudobný život, číslo 11/ 2010 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára