štvrtok 5. mája 2011

Recenzia CD Rajmund Kákoni : Accordion Monologue

Rajmund Kákoni
Accordion Monologue
Diskant, 2008

Profilový album akordeonistu Rajmunda Kákoniho je dramaturgicky zostavený z diel renomovaných slovenských autorov. Hneď na úvod zaujme premiérovo nahratý cyklus Svetozára Stračinu s názvom Svet a  deti - kolekcia pôvabných detských skladbičiek, na malej ploche plná skvelo vykreslených hudobných charakterov. Nasledujúca skladba Nonetto di studi facili od Juraja Hatríka ponúka okrem nepochybného inštruktážneho rozmeru aj čaro príťažlivých melodických línií a klasickej harmonickej štruktúry. Stará dórska  téma spracovaná v skladbe Decameron od Milana Nováka, hravá motorika dielka Giocomobil Ilju Zeljenku, či brilantné kontrapunktické vrstvy v Capriccio rustico od Jozefa Podprockého robia z albumu mozaiku rôznych farieb a éterických nálad. Poslednou skladbou tejto slovenskej kolekcie je Hatríkov Melancholický monológ, podľa môjho názoru vrchol albumu, ktorý osobitou poetikou a tlmenými, nostalgickými tónmi, majstrovsky ukrytými v textúre, album uzatvára. Kákoni hrá príjemným, mäkkým tónom, hoci razancia vo vypätých miestach nechýba. Prevažuje však vrúcnosť a lyrika prejavu, je cítiť, že evidentne nekladie dôraz na extrovertné gestá a efekty. Jeho interpretácia prezentuje krehkú drobnokresbu a hudbu s naozaj vitálnou vnútornou dynamikou. Accordion Monologue je pôsobivý a delikátny album.

Pre časopis Hudba, číslo I.-II./2009 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára