piatok 6. mája 2011

Recenzia CD Marino Formenti : Kurtág ´s Ghosts

Marino Formenti
Kurtág ´s Ghosts
Kairos, 2009/ Hevhetia

Dvojalbum klaviristu Marina Formentiho je jeho autorským konceptom, vytvárajúcim mozaiku z klavírnych diel Gyorgy Kurtága a rôznych skladieb klavírnej klasiky, z ktorej Kurtágova tvorba vychádza alebo ňou bola ovplyvnená. Zámerom bolo predstaviť Kurtágove skladby v novom svetle a umiestniť ich do nového, osviežujúceho kontextu. Pomedzi jeho krátke skladbičky teda znie pozoruhodná kombinácia klavírnych diel Bacha, Chopina, Purcella, Scarlattiho, Bouleza, Schuberta, Stockhausena, Haydna a mnohých ďalších. Hudba plynie bez prerušenia a skladby plynulo nadväzujú jedna na druhú a vytvárajú tak súvislý prúd rôznorodých hudobných príspevkov. V Kurtágovom diele cítiť podľa Formentiho silné prepojenie s celou tradíciou klasickej hudby od renesancie po súčasnosť, ale nejde v ňom o prvoplánový koncept. Kurtágove vplyvy sú hlboko ukryté v precíznej drobnokresbe a krehkej štruktúre. Klasiku takmer nikdy priamo necituje a skôr ide o podobnosť vnútornej stavby, intervalovej štruktúry, textúry, pohybu, prípadnej istej estetiky, ktorá Kurtágove diela "zbližuje" s klasikou. Tento zaujímavý projekt tak vytvára líniu vedúcu od Machauta k Stockhausenovi a poukazuje na rôznorodosť európskej hudobnej tradície. Škoda, že nahrávka nebola profesionálne dotiahnutá do konca aj z hľadiska audio kultúry. Album je totiž nahratý doslova amatérsky, zvukovo podpriemerne, dynamiku piano až mezzoforte takmer vôbec nepočuť a stredné pásmo je úplne odrezané. Navyše Formentiho interpretácia je najmä v klasických skladbách vyložene tvrdá a mechanická, Schubert, Chopin a Musorgskij sú zahraní bez fantázie, spevnosti a  tónovej kultúry. Osobne dávam prednosť autorským albumom, kde hrá samotný Kurtág.

Pre časopis Hudba, číslo I.-II/2009 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára