nedeľa 8. mája 2011

Recenzia CD Lotz Trio : Slovak Period & Contemporary Bassett Horn Treasures

Lotz Trio
Slovak Period & Contemporary Bassett Horn Treasures
Hudobný fond, 2008

Lotz Trio je komorný súbor hráčov na basetových rohoch, pomenovaný po nástrojárovi Theodorovi Lotzovi. Lotz pôsobil aj v Prešporku a súbor využíva repliky jeho nástrojov. Trio tvoria bratia Róbert a Ronald Šebestovci a Andreas Fink. Na svojej debutovej nahrávke prichádzajú s pozoruhodnou koncepciou. Klasické skladby pre basetové rohy totiž skombinovali so súčasnými kompozíciami, napísanými priamo pre nich. Jednotiacim elementom albumu je fakt, že všetky diela pochádzajú z dielne slovenských alebo na Slovensku pôsobiacich skladateľov. Albumom sa "vinie" séria ôsmich krátkych skladieb od Mareka Piačeka pod názvom Pustatina I-VIII, ktorá akoby tvorila akúsi "promenádu" medzi jednotlivými skladbami a sprevádza poslucháča celým albumom. Sviežou zvukovou delikatesou, pripomínajúcou, že na našom území tvorili skvelí a neprávom prehliadaní hudobní tvorcovia, sú dve klasicistické kompozície - Divertimento od Juraja Družeckého a Partita od Johanna Josefa Roeslera. Zo súčasných skladieb je fascinujúca najmä skladba Daniela Mateja, ktorý sa v diele 3m fuer W.A.M. vysporiadal s Mozartovým dedičstvom divertiment pre basetové rohy. Matej Mozarta jemne paroduje, jeho kompozícia je však obsahovo oveľa závažnejšia a klasické alúzie a voľné citácie sú iba jednými z prvkov, ktoré dopĺňajú modernú textúru tejto zaujímavej skladby. Okrem temných podtónov v Plavbe proti noci od Martina Burlasa a pôsobivého dýchania, prefukovania a mikrointervalov v diele The Inner Singers od Boška Milakoviča zaujme najmä Aria (for Lotz Trio) od Mariána Lejavu, kde sa nástroje prelínajú v nekonečnom súzvuku a dravých nástupoch navzájom si konkurujúcich partov. Iba málokedy sa stáva, že by sa nejaký súbor, ktorého repertoár je zdanlivo limitovaný, pohyboval s takou ľahkosťou a presvedčivosťou v štýlovo odlišných oblastiach, akými sú klasicizmus i súčasná hudba. Lotz Trio je v tomto ohľade výnimočné.

Pre časopis Hudba, číslo I.-II./2009 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára