streda 4. mája 2011

Recenzia CD J.S. Bach : Die Kunst der Fuge

J.S. Bach
Die Kunst der Fuge
Winter&Winter, 2009/ Hevhetia

Posledné, nedokončené Bachovo dielo Umenie fúgy je právom považované za absolútnu formu umeleckej abstrakcie, za vrcholné spojenie vyššej matematiky a čírej hudobnej emócie. Keďže štvorhlasná textúra nemá predpísané nástrojové obsadenie, je zaujímavé sledovať rôzne, i bizarné zostavy, interpretujúce tento jedinečný hudobný skvost. Medzi mimoriadne určite patrí nová nahrávka súboru Il Suonar Parlante, čo je súbor štyroch hráčov na viole da gamba pod vedením Vittoria Ghielmiho a jeho brata Lorenza Ghielmiho, ktorý súbor sprevádza na klávesových nástrojoch. Táto nahrávka je výnimočná v tom, že Lorenzo na nej strieda čembalo a dva rôzne znejúce klavíry Silbermann, verne kopírujúce zvukový ideál doby, vyvíjajúci sa od čembala ku kladivkovému klavíru. Pri jednotlivých kontrapunktoch sa strieda štvorica viol da gamba s čembalom, niekde Lorenzo podporuje súbor generálbasom a niektoré časti, hlavne dvojhlasné kánony, ale i komplikovanú štvorhlasnú sadzbu hrá na čembale sám. Autentický zvuk štyroch dobových viol da gamba je úchvatný a neuveriteľne plastický. Znie vrúcne a hlboko a pripomína ľudský dych, zároveň je ale drsný, dravý a hrubozrnný, pri rozsiahlych melodických líniách s dynamickým ťahom a plným tónom. Rozsiahle Bachovo dielo v tomto podaní dostáva sviežosť, viacrozmernosť a pohyb. Interpretácia súboru precízne a logicky modeluje všetky búrlivé strety a každý hlas citlivo rozvádza v pradive komplikovaných protipohybov do požadovaného homogénneho celku. Súbor Il Suonar Parlante interpretuje zložité dielo s nesmiernou hĺbkou a emocionalitou. Hra Lorenza Ghielmiho predstavuje pomyselný vrchol, ktorému sa v dobovej interpretácii vyrovná možno iba geniálny Ton Koopman. Ghielmiho brilantná artikulácia, vzletná a energická hra, nedostižné ozdobovanie a dynamika čembalovej hry sú unikátne. Navyše dokázal Bachovu neúplnú skladbu dopísať tak, že poslucháč ani nepostrehne, kde v skutočnosti Bach prestal komponovať. Umenie fúgy v podaní Il Suonar Parlante poskytuje vzrušujúci a transcendentný hudobný zážitok, ktorý väčšinu autentických i súčasných verzií tejto skladby necháva ďaleko za sebou.

Pre časopis Hudba, číslo I.-II./2009 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára