pondelok 28. marca 2011

Recenzia CD AD Trio Prague : Smetana, Dvořák - Piano Trios

AD Trio Prague
Smetana, Dvořák - Piano Trios

Keď traja úspešní sólisti klasickej hudby vytvoria komorný ansámbel, nemusí to vždy dopadnúť hviezdne. Tímová práca vyžaduje totiž podstatne iný typ umelcov, než aký je potrebný pre sólistickú dráhu, kde je individualita na prvom mieste. O to cennejšie je, ak sa takýto súbor objaví a jeho hra pôsobí presvedčivo a kompaktne. AD Trio Prague pomenované po Antonínovi Dvořákovi, tvoria huslista Jiří Hurník, violončelista Miloš Jahoda a klavirista Martin Kasík. Mnohonásobne ocenení sólisti ponúkajú na tejto nahrávke Klavírne trio g mol Bedřicha Smetanu a Dvořákove Klavírne trio č.4 e mol Dumky. "Top" repertoár českej komornej klasiky hrajú s nadhľadom, intelektuálnou hĺbkou a interpretačnou bravúrou. V Smetanovom diele, poznačenom tragikou nad stratou detí  v krátkom časovom slede tlmočí AD Trio Prague autorov smútok, depresiu a reflektuje najhlbšiu medzu ľudskej tragiky, geniálne zobrazenej v hudbe. Kasíkov klavír tu vo výškach očistne presvecuje občas temnú textúru oboch sláčikových partov. Vedľajšiu tému prvej časti v Smetanovi citlivo prenáša Miloš Jahoda, ktorého violončelo znie sýtym zvukom i v Dvořákových Dumkách. Jiří Hurník má plný tón a jeho schopnosť plastickej frázy napĺňa i rozsiahlejšie vety flexibilnou energiou. Tempovo sú obidve diela predvedené akurátne a dokonale vystihujú podstatu častých hudobných zmien, ku ktorým dochádza v ich priebehu. Občas sa mi v Smetanovi zdalo, že dochádza k nepatrnej strate farebnosti v sláčikoch pri hre v nižšom tónovom registri. Dynamické rozpätie a technické dispozície tria sú obdivuhodné, aj keď v Smetanovi ide hlavne o hlbokú vnútornú expresiu, než o vyloženú virtuozitu. Dvořákove Dumky sú odľahčenejšie, extrovertnejšie, vystupuje tu na povrch prvok ľudovej hudby v stálom kontrastnom striedaní zvyčajne dvoch temp  a charakterov. Túto ambivalenciu vystihuje trio prirodzene a kontrastné nálady sa plynule prelínajú bez narušenia logiky celku. Dumky tak znejú ako ozajstné klavírne trio a nie ako suita navzájom nesúvisiacich skladieb. Ako výrazné plus treba uviesť výborný zvuk nahrávky, na ktorom si dávajú české komorné súbory veľmi záležať, zvuk jednotlivých nástrojov je čistý a dobre "čitateľný". Ďalšia hodnotná nahrávka klenotov českej klasiky.

Pre časopis Hudba, číslo II-III.Q/ 2008 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára