pondelok 28. marca 2011

Recenzia CD Ensemble PhilidOr : Armonia Della Notte

Ensemble PhilidOr
Armonia Della Notte
Arco Diva, 2007

Súbory sú úžasné v tom, že okrem poučenej interpretácie sa venujú i "reštaurovaniu" diel, ktoré boli považované za stratené, založené alebo zabudnuté. Skladby na tejto nahrávke pochádzajú z troch moravských zámkov : Kroměříža, Námešti nad Oslavou a Strážnice. Dochovali sa ako kópie a odpisy za účelom miestnej hudobnej produkcie pod záštitou miestnych autorít v podobe arcibiskupov a grófov. Miestne archívy dôsledne preštudoval francúzsky súbor PhilidOr pod vedením Erica Baudeho a objavil tam doslova zabudnuté poklady. Súbor tvoria profesionálni hráči - zanietenci, ktorí vyhľadávajú v archívoch starú hudbu a následne ju autenticky interpretujú na dobových dychových nástrojoch. Nástrojové zloženie súboru tvoria dva klarinety, dva prírodné rohy a dva fagoty, všetky vyrobené v rozmedzí rokov 1780 - 1810. Okrem salónnych skladieb Františka Braňka a Václava Havla tvoria hlavné body programu parthie (partity) od Josepha Haydna (neisté autorstvo), W.A. Mozarta a Františka Kramářa-Krommera. najmä rozsiahla Mozartova Gran Partita KV 361 je skutočne náročné virtuózne dielo, geniálne expandujúce možnosti dychového zoskupenia. Po upravenom pochode z Mozartovej opery La clemenza di Tito je poslednou skladbou disku Armonia per un Tempio della Notte od Antonia Salieriho, ktorá dala i názov celému albumu a ktorá potvrdzuje Salieriho jedinečné hudobné myslenie a zmysel pre pôsobivé melodické línie. Pokiaľ ide o interpretáciu Ensemble PhilidOr, ich autenticita v spojení s muzikalitou je obdivuhodná. Hrajú čisto a presne, intonujú dokonale, technicky brilantne a zreteľne a keď zoberieme do úvahy pomerne problematické ovládanie dobových dychových nástrojov z hľadiska techniky hry a ladenia samotného, je táto nahrávka senzačná. Šesťnástinové pasáže v Mozartovi "dýchajú", frázy sú prirodzené a každý akordický spoj znie rozprávkovo a brilantné "vyhrávky" aj vo fagotových partoch sú ukážkové. Salónna hudba dychového súboru asi nikdy nebude väčšinovým žánrom, ale táto nahrávka PhilidOr stojí naozaj za to.

Pre časopis Hudba, číslo II.-III./ 2008 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára