pondelok 21. marca 2011

Recenzia CD Brno mesto básnikov

Brno mesto básnikov
Indies, 2007

Myšlienka osloviť hudobníkov a kapely, aby zhudobnili texty básnikov, pochádzajúcich z Brna, alebo spätých s Brnom svojím životom a dielom, sa zrodila v hlave Zdenka Slabého a jeho syna Petra. Zdenek Slabý sa zo vzťahu k Brnu vyznáva v úvodnom predhovore, kde spomína i svoje kontakty s brnianskymi básnikmi ešte za komunizmu. Určite nemohli na začiatku tušiť, ako to celé dopadne. To sa pri takýchto kreatívnych projektoch koniec koncov nedá odhadnúť nikdy. Spomenúť všetkých básnikov a všetkých interpretov by zabralo niekoľko riadkov,ale mňa zaujali verše napríklad Františka Halasa, Milana Kunderu, Oldricha Mikuláška a Jana Skácela. Z interpretov najmä Iva Bittová, Peter Graham Trio, Quakvarteto, Jana Koubková a Kvety. Tento projekt je nesmierne kreatívny vtom, že si každý interpret sám zvolil báseň, ktorá ho oslovuje a spracoval ju podľa svojich umeleckých predstáv. Vznikla z toho pestrá koláž piesní a skladieb, z ktorých niektoré obsahujú folkové a ľudové prvky, iné sú drsnejšie rockové "fláky", ďalšie komentujú jemnú recitáciu hudbou v štýle noir, iné sa uletene pohrávajú s textom a jeho skrytými významami. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa hudobníci vysporiadajú s básnickým jazykom, ktorý "žije svojím životom" a v podstate nebol myslený ako budúca predloha na zhudobnenie. Myslím, že sa s tým vysporiadali vynikajúco a v buklete sami interpreti hovoria o tom, že si vybrali tie básne, ktoré im samé evokovali zhudobnenie, ktoré v sebe možno samé obsahovali skrytú hudbu. Je to krásna poézia a krásna hudba. Obe tieto umenia sú v tejto nahrávke rovnocenné, hudba "nepodfarbuje" text a text nie je veršovaním bez vzťahu k hudbe. Nahrávka netrpí zbytočným intelektuálskym klišé ani pózerstvom melancholického snílstva. Je plná obsahu a má čo povedať a koho osloviť. Talent brnianskych básnikov a hudobníkov tkvie v schopnosti rozprávať príbehy a dívať sa na udalosti i všedného dňa zvedavými očami a v schopnosti poskladať z úlomkov pocitov trvanlivú mozaiku ľudskej existencie. Celý projekt by bol podľa mňa nerealizovateľný bez lásky k tomuto mestu a jeho "geniovi loci". Buklet obsahuje kompletnú poéziu nahrávky, vyčerpávajú informácie o realizácii, básnikoch i interpretoch a navyše je sprevádzaná krásnymi čiernobielymi fotografiami Viléma Reichmana. Pre pragmatických ľudí to bude príjemná nahrávka, ale pre poetické duše sa stane lahôdkou a potešením. Keď vidím, ako dokáže Brno inšpirovať básnikov a hudobníkov k tomu, aby vytvorili takýto nádherný projekt, zmocňuje sa ma čisto nebásnická melanchólia. Pomyslel som totiž na potenciál napríklad troch najväčších slovenských miest, ktoré v tejto oblasti nesiahajú Brnu ani po členky. Koniec básnikov (ani hudobníkov) v Čechách zatiaľ nehrozí. Táto nahrávka zasluhuje plné uznanie.

Pre časopis Hudba, číslo IV.Q /2007 napísal Peter Katina


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára