sobota 19. marca 2011

Recenzia CD John Zorn : From Silence to Sorcery

John Zorn
From Silence to Sorcery
Tzadik, 2007/ Hevhetia

John Zorn je zakladateľom a vlastníkom vydavateľstva Tzadik, ktoré realizuje projekty hudobníkov najmä alternatívnych žánrov. Z nich sa už viacerí dávno stihli stať hviezdami v pozitívnom zmysel slova. Zorn je však okrem vydavateľa i mimoriadne plodným skladateľom, ktorý v podstate "chrlí" jedno dobré CD za druhým a treba povedať, že v jeho prípade kvantita rozhodne nejde na úkor kvality. Najnovšia nahrávka jeho tvorby prináša tri kompozície, ktorých spoločnými znakmi sú mystika a čarodejníctvo. Tie sú koniec koncov poznávacími znakmi celej jeho tvorby. Zornova posadnutosť anjelmi, démonmi, hermetikou a symbolikou je všeobecne známa. Takže i skladby na tejto nahrávke majú svoj literárny a démonický podtext. Prvá z nich sa volá Goetia s podtitulom osem zaklínadiel pre husle. Ide o dielo, v ktorom spätosť huslí s diablom odvodzuje Zorn od Paganiniho. Tu treba podotknúť, že nejde o žiadne rapsodické blúznenie, ale o precíznu, koncepčnú kompozičnú prácu. Z jedného formálneho modelu vyrastá osem krátkych častí, každá pozostáva z dvestosedemdesiatich siedmich nôt, ktoré vznikli na základe farebných, dynamických alebo rytmických zmien. Svojím spôsobom ide o "sónické etudy", kde každá rieši iný interpretačný prístup. Skladbu nahrala Jeniffer Choi a musím povedať, že skvele. Počuť všetky drobnosti, pizzicata, glissandá, všetko zahrané s bravúrou a plným nasadením, je evidentné, že Zornovej hudbe rozumie. Ďalšou skladbou je Gris - Gris, dielo pre trinásť ladených bicích a veľký bubon. Zorn tvrdí, že tu skombinoval tradíciu kórejského šamanizmu a haitského kultu voodoo. Zároveň sa tak volá i amulet z New Orleans. Ide o mystickú, fascinujúcu skladbu, kde interpret William Winant privádza poslucháča do takmer hypnotickej extázy. Na margo Zornových kompozičných kvalít chcem znovu povedať, že nejde o zbesilé bezhlavé búchanie, ale o systematickú výstavbu od skoro nepočuteľných detailov po vybuchujúci ohňostroj neuveriteľnej rytmizácie. Sekcie nálad sa plasticky striedajú a bičujú fantáziu a emócie poslucháča, presne podľa predstáv démonologických stredovekých manuálov. Je to strhujúce predstavenie. Disk uzatvára skladba Shibboleth pre tri sláčikové nástroje so sordinkou, čembalo a perkusie. Shibboleth je literárne dielo rumunského židovského básnika Paula Celana, ktorého Zorn obdivuje a ktorého mystické a neprístupné dielo Zorna priamo ovplyvnilo pri písaní tejto skladby. S predošlými dielami na nahrávke má spoločný príklon k mystike a symbolike, okrem vymenovaných nástrojov tu znejú i rôzne ruchy a hluk piesku, listov, konárikov, hracích kariet a metronómov. Všetky elementy sú podriadené citlivej spolupráci a  namiesto "hrania nadoraz" ide o senzitívne a krehké muzicírovanie, plné energie a vnútorného náboja. Kombinácia čembala so sláčikmi a perkusiami vytvára fantastické zvukové asociácie, ktoré celkové znenie diela zbavujú akýchkoľvek konotácií na čokoľvek doteraz známe. Chcem ešte dodať, že Zornovou fantastickou devízou je, že za racionálnym prvkom precíznej kompozície sa ukrýva emocionálne mimoriadne bohatý obsah, čo je vlastnosť, ktorá mnohým skladateľom súčasnej hudby chýba. Nahrávku komentuje buklet s grafikou pozoruhodných mystických symbolov a obrazov. Celý projekt tak dostáva komplexnejší filozofický rozmer. Už dávno som nemal v ruke nahrávku súčasnej hudby, ktorý by mala v sebe toľko emócií a ktorú by som chcel neustále počúvať. Toto je jedna z nich.

Pre časopis Hudba, číslo IV.Q / 2007 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára